Dienstverleningsdocument
Finops BV

Op deze pagina staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! Hieronder beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf, ook is het vaak afhankelijk van het type contract dat u afneemt.

De financiering Wij kunnen u adviseren over het verkrijgen van de hypotheek. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. Afhankelijk van de type dienstverlening kunnen wij u ook begeleiden bij het inregelen van de hypotheek en ontvangt u relatiebeheer.

 1. Onderzoek: Hoe is uw persoonlijke situatie?

 2. Advies: Welke financiering past bij u en uw bedrijf?

 3. Zoeken: Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

 4. Contract: Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

 5. Relatiebeheer: U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Verzekeringen bij de financiering

Wij kunnen u adviseren over een passende verzekering bij uw hypotheek. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt. Ook kunt u bij ons relatiebeheer op uw producten ontvangen.

 1. Onderzoek: Hoe is uw persoonlijke situatie?

 2. Advies: Welke verzekering past bij u en uw financiering?

 3. Zoeken: Welke aanbieder heeft de verzekerings oplossing die bij u past?

 4. Contract: Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

 5. Relatiebeheer: U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

 • Advieskosten €1.395,-
 • Gericht op afsluiten € 995,-
 • Gecombineerd €2.390,-
   

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek - Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen

Advies - Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen. Wij brengen uw financiële situatie in beeld, analyseren de financiële gevolgen van mogelijke risico’s en rekenen verschillende scenario’s door. In ons advies lichten we toe hoe de geadviseerde producten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en risico’s aansluiten bij uw klantprofiel.

  1. Zoeken – Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past? De hypotheek

   De hypotheek Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

   We bieden alleen hypotheken van derden aan.

   Verzekeringen bij uw hypotheek

   Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

   Wij bieden alleen verzekeringen van derden aan.

  2. Contract – Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt. Wij begeleiden u bij het afsluiten van de geadviseerde of gewenste financiële producten en bij alle administratieve zaken die daarmee samenhangen. Zo vragen wij offertes aan en onderhouden wij namens u de contacten met de financiële instelling(en) en de notaris. Indien gewenst kunnen wij u ook helpen met het stellen van een bankgarantie of het aanvragen van een taxatierapport.

  3. Onderhoud – U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

 

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de dikgedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.

 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.

 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

  De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Starter

Voor alle startershypotheken
 • Advieskosten: € 875,-
 • Bemiddelingskosten: € 875,-
 • Gecombineerd: € 1.750,-

Doorstromer

Voor iedereen die al een hypotheek heeft
 • Advieskosten: € 1.450,-
 • Bemiddelingskosten: € 950,-
 • Gecombineerd: € 2.400,-

Ondernemer

Voor ondernemers
 • Advieskosten: € 1.850,-
 • Bemiddelingskosten: € 950,-
 • Gecombineerd: € 2.800,-

Verhuur

Voor verhuurhypotheken
 • Advieskosten: € 1.500,-
 • Bemiddelingskosten: € 950,-
 • Gecombineerd: € 2.450,-

Naast bovenstaande kosten wordt er een bedrag gerekend voor het uitvoeren van actief relatiebeheer en productonderhoud & optimalisatie. De kosten hiervoor bedragen €10,- per maand, de eerste 12 maanden na afsluiten van de hypotheek zijn kosteloos. Deze bijdrage zal per kwartaal worden geïncasseerd.

Additionele diensten worden apart in rekening gebracht en worden in onderling overleg toegevoegd. Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Neem contact met ons op!

Over ons

FinOps is opgericht door ervaren financieel adviseurs en software developers voor de financiële dienstverlening.

De gezamenlijke visie is dat het Nederlands financiële landschap een oerwoud is. Dit is mede veroorzaakt door de complexe wet & regelgeving aan de ene kant en het uitgebreide productaanbod aan de andere kant.

 

AFM

FinOps heeft voor haar diensten een AFM vergunning en is ingeschreven onder vergunningsnummer 12047092.
 
Links